دانایی ( مرد داناي سابق)

از دیگران عبرت بگیر, قبل از آن که برای دیگران عبرت شوی!...

حکایت های آموزنده از بهلول عاقل (داستان و حکایت)


عاقبت ثروتمندان و فقیران از نظر بهلول


روزی بهلول در قبرستان بغداد کله های مرده ها را تکان می داد ، گاهی پر از خاک می کرد و سپس خالی می نمود.
شخصی از او پرسید:
بهلول ! با این " سر های مردگان " چه می کنی؟
گفت: می خواهم ثروتمندان را از فقیران و حاکمان را از زیر دستان جدا کنم، لکن می بینم همه یکسان هستند.

به گورستان گذر کردم صباحی             شنیدم ناله و افغان و آهی

شنیدم کله ای با خاک می گفت       که این دنیا، نمی ارزد به کاهی

به قبرستان گذر کردم کم و بیش         بدیدم قبر دولتمند و درویش

نه درویش بی کفن در خاک خفته      نه دولتمند ، برد از یک کفن بیش

---------------------------------------------------

دلیل سبک و سنگین بودن خواب مردم از نظر بهلول

بهلول را گفتند :
سنگینی خواب را سبب چه باشد؟
گفت: " سبک بودن اندیشه "، هر چه اندیشه  سبک باشد، " خواب سنگین گردد"...!!!!

---------------------------------------------------

عقل و جنون از نظر بهلول

کسی بهلول را گفت:
تا چند می خواهی در جنون باشی ؟،
لحظه ای بخود آی و راه عقل در پیش گیر.
بهلول گفت: این روز ها بدنبال عقل رفتن خیلی:
" جنون" می خواهد...!!!!! "

---------------------------------------------------

زندگی انسان ها از نظر بهلول

بهلول را پرسیدند:
حیات آدمی را در مثال به چه ماند؟
بهلول گفت: به نردبانی دو طرفه ،که از یک طرف :
" سن بالا می رود " و از طرف دیگر :
" زندگی پایین می آید ".

---------------------------------------------------

نقطه مشترک انسان ها از نظر بهلول


بهلول را پرسیدند:
انسانها در روی زمین ، در کدامین چیز مشترکند ؟
گفت: در روی زمین ، چنین چیزی نتوان یافت ،اما در زیر زمین :
" خاک سرد و تیره " ،
گورستان:
" مشترک " همه افراد بشر است....!!!!

---------------------------------------------------

تعداد عاقلان و دیوانگان شهر

بهلول وقتی در بصره بود به او گفتند:
دیوانه های این شهر را برای ما بشمار.
گفت: " دیوانه های " شهر آنقدر زیادند که نمی شود شمرد ، اگر بخواهید :
" عاقلان و خردمندان " را برای شما میشمارم
که: " اندکند ".

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۴ آذر۱۳۸۹ساعت 11:31  توسط کیومرث مرادي  |